Orion ST 240 típusjelű Hi-Fi tuner

 

 

A sztereó vételre alkalmas tunerrendszerű műsorvevő készülék OIRT és CCIR normás URH sáv, valamint a középhullámú és rövidhullámú sáv vételére alkalmas. Az URH sávokon mind mono, mind sztereó vétel lehetséges, középhullámon és rövidhullámon csak mono vétel valósítható meg.

A tunerrendszerű műsorvevő Hi-Fi készülékekben nincs beépített sztereó végerősítő, ezért a műsor hallgatása külső sztereó erősítő és hangdoboz vagy sztereó fejhallgató csatlakoztatása után lehetséges. A készülék állomáskereső skálarendszere hagyományos, mechanikus felépítésű. Közép és rövidhullámon csak forgatógombos folyamatos hangolás lehetséges, URH-n akár OIRT, akár CCIR normás adók vételénél a nyolccsatornás programozóegységgel nyolcféle FM adó műsora előre beállítható, de emellett itt is lehetőség van a folyamatos kézi hangolásra. Az URH sávon kiemelkedő szerepe van a szenzoros FM memóriaegységnek, amelynél a venni kívánt adók előzetesen beprogramozhatók, és utólag a szenzoros kapcsolókkal enyhe kézérintésre kapcsolhatók vagy egymás között átválthatók. A szenzorérintkezők közepébe egy-egy piros LED-et építettek be, amelyek közül mindig az világít, amelyik szenzorfelületet épp megérintettük, tehát amelyik programozott csatorna működik.

Az állomáskeresés megkönnyítésére és pontosítására két nagyméretű Deprez műszert építettek be. A SIGNAL feliratú első műszer AM és FM sávok vételénél egyaránt működik és a vett adó térerősségének jelzésére szolgál. A TUNING feliratú második műszer FM sávok vételénél működik és mint középállású hangolásjelző segíti a pontos élesrehangolást.

 

A kezelőszervek rendeltetése

A tuner főbb kezelőszervei sorban egymás mellett, az állomásskála alatt helyezkednek el. A kezelőszervek többsége nem különbözik a Hi-Fi készülékeknél megszokottól. Ettől főként az FM programozó memóriaegység tér el. Ennek használata csak akkor eredményes, ha ismerjük a működését. Az FM memóriaegység nyolc, URH sávon vehető állomás programozására alkalmas. Működésének feltétele, hogy a hálózati kapcsoló bekapcsolása után az „FM MEMÓRIA/KÉZI H. kapcsoló az FM MEMÓRIA állásban legyen. A bekapcsoláskor önműködően mindig az I. szenzorhoz tartozó programcsatorna kapcsol be. Ide célszerű tehát hangolni azt az adót, amelyiknek műsorát a legtöbbször hallgatjuk (pl. Budapest I.).

A memóriaegység programozását bekapcsolt állapotban végezzük, a szenzorkapcsolók alatt levő kis ajtó lenyitása után. Az egyes programcsatornák hangolása a kiválasztott csatorna szenzorkapcsolójának megérintésével kezdődik. Ezután a megérintett szenzor LED-je pirosan világít és elvégezhetjük a kiválasztott állomásra hangolást, a hangológomb forgatásával. Mivel a hangológombok túl közel vannak egymáshoz és túl kicsik, egy hangolókulcsot mellékelnek hozzá, ami bedugható a hangológomb közepébe, mintegy meghosszabbítva ezáltal a forgatni kívánt gombot. A hangológomb alatti függőleges ablakocskában futó piros mutató jelzi, hogy az FM sáv melyik szakaszán hangolunk. A hangolás közben az AFC kapcsolót célszerű kikapcsolni.

 

Hangfrekvenciás és nagyfrekvenciás csatlakozások

A hangfrekvenciás csatlakozásokról a következő lényeges adatokat kell tudni. A rádiótunernek hangfrekvenciás bemeneti csatlakozása nincs. Nem kapcsolható hozzá erősítés céljából semmilyen műsorforrás (ez egyértelmű, hiszen végerősítője sincs). Hangfrekvenciás kimenetből összesen három található a készüléken, amelyek közül egy az előlapon (fejhallgató) és kettő a hátlapon van. Mindegyikből sztereó műsorjel vezethető el, ha a vett adó valamely FM-sávon, sztereó műsorjelet sugároz. Mono műsoroknál mindkét csatornában ugyanaz a mono jel van.

Az előlapon található fejhallgató csatlakozás sztereó jel elvezetését teszi lehetővé egy 6,3 mm átmérőjű NAB szabványú Jack hüvelyen keresztül. A tervezők ezzel is alkalmazkodni kívántak a jelenlegi nemzetközi irányzathoz, a Jack csatlakozók ugyanis jobb kontaktusú érintkezést biztosítanak, mint a DIN szabványú mignon tuchelek. Ez a fejhallgató-kimeneti csatlakozás az egyetlen, ami lehetővé teszi, hogy egyéb készülék csatlakoztatása nélkül, fejhallgatóval hallgatható legyen a rádióműsor. A sztereó fejhallgató kimenetre minden sztereó fejhallgató csatlakoztatható, aminek illesztési impedanciája 8...2000 Ω között van. A hangfrekvenciás kimenetre megadott minőségi jellemzők 1 mW teljesítményig a fejhallgató kimenetre is vonatkoznak, ami egyébként rövidzár ellen védett.

A hátoldalon levő két DIN szabványú hangfrekvenciás kimenet közül az első szabályozható szintű, a második állandó szintű kimenet. Mindkettő sztereó műsorjelet ad ki, ha a vett műsor is sztereó. A szabályozható szintű hangfrekvenciás kimenő jel DIN szabványú mignon tuchelre van kivezetve, szabványos bekötéssel (Iásd a kapcsolási rajzon). A kimenő jel szintje mindkét csatornában 0...1,5 V-ig szabályozható a hátlapon lévő trimmerpotenciométerrel, mindkét csatornában egyszerre. Az állandó szintű hangfrekvenciás kimenő jel a második hátoldali mignon tuchelről vezethető el. A kimenő sztereó jel szintje 600 ohmos terhelés esetén 0,775 V, legnagyobb modulációs mélység esetén. Ez az érték 1 mW kimeneti teljesítménynek felel meg, 600 ohmon.

Általános ajánlatként leírható, hogy a Hi-Fi torony összerakásakor, az Orion SE 260 típusú végerősítőhöz csatlakoztatva az állandó szintű hangfrekvenciás kimenetről vezessük el a jelet a végfokozat bemenetére. Egyéb erősítők vagy egy külső felvevőmagnó csatlakoztatása ezzel együtt is megoldható a szabályozott szintű kimenetről. Ilyen esetben a kimeneti tuchel aljzat mellett lévő szabályozópotenciométer lehetőséget nyújt a szabványostól eltérő érzékenységű erősítő vagy magnó számára az optimális jelszintet beállítani, egy csavarhúzó segítségével.

A két hangfrekvenciás kimenet azt is lehetővé teszi, hogy például a Hi-Fi torony egyéb készülékeivel összekapcsolt rádióhoz külön magnót (pl. egy orsós magnót) csatlakoztassunk felvételi célra, amellett, hogy a rádiót összekapcsoltuk az erősítővel is.

A rádiókészülék kétféle antennabemenettel van ellátva és ezen kívül egy antennaközösítő csatlakozóaljzata is van. Az antennaközösítő arra szolgál, hogy ha csak az URH sáv vételéhez alkalmas antennával rendelkezik a felhasználó, azt használhassa a közép és rövidhullámú sávok vételéhez is. Ilyen esetben az antennaközösítőbe be kell dugni az ún. „vakdugót", ami összeköti az URH (FM) antennabemenetet az AM antennabemenettel.

Az URH sávok vételéhez kétféle impedanciájú antennacsatlakoztatás lehetséges ugyanazon dugóval, de másmás bekötéssel, Az URH sávok megbízható vételéhez feltétlenül külső dipólusantenna szükséges, a vétel színhelyének az adótól számított távolságától függően kéthárom vagy többelemes kialakításban. 15 - 20 kilométeres körzeten belül egyetlen dipólus is elegendő, ha megfelelő az optikai rálátás az adóra.

Az antennajel levezetése egyrészt történhet 300 Ω impedanciájú szimmetrikus szalagkábellel, másrészt lehetséges 75 Ω impedanciájú aszimmetrikus koaxiális kábellel. Mindkét megoldásnál a készülékhez mellékelt IEC szabványú késes csatlakozódugaszba kell bekötni a vezetékvégeket és ezt bedugni az FM antenna bemeneti aljzatba. Attól függően, hogy szalagkábelt, vagy koaxiális kábelt használunk levezetőnek, kétféle bekötési módszert kell alkalmazni, amit a mellékelt ábrán mutatunk be.

A két AM sáv vételéhez külső antenna és megfelelő földelés használata célszerű. A készülék nagy érzékenysége azonban lehetővé teszi, hogy a közép és a rövidhullámú sávokon is elegendő néhány méter hosszú vezeték. Másik megoldásként a már leírt antennaközösítő használatával az FM sávokhoz használt dipólusantenna is használható.

A készülék áramköri felépítése

Kapcsolási rajzok:
- FM tuner
- FM KF
- Programválasztó egység
- FM demodulátor + műszerek
- AM + dekóder + kimenet + tápegység

Az ST 240 rádió-tuner kizárólag korszerű félvezető elemekkel működik. Ennél fogva kicsi a teljesítményfelvétele és igen nagy az áramköri erősítési stabilitása. A modern félvezetőknek köszönhető, hogy sem az FM sávban, sem az AM sávokban nem tapasztalható elhangolódás a bekapcsolástól kezdődően, bármilyen hosszú üzemidő alatt.

A rádió-tuner teljes áramköre a következő fő részegységekből áll: FM hangolóegység, FM programozó memóriaegység, FM középfrekvenciás fokozat, FM zajzár áramkör, AFC áramkör, hangolásjelző áramkör, sztereó dekódoló fokozat, AM hangoló egység és középfrekvenciás fokozat, sztereó hangfrekvenciás előerősítő és kimeneti fokozat, stabilizált tápegység. A rádiókészülék teljes áramköri rendszerében 11 db IC, 2 db MOS FET, 1 db FET, 49 db szilícium tranzisztor és 66 db dióda működik.

A nagystabilitású URH hangolóegység 2 db BC 238C, 1 db BF 451 szilícium tranzisztorral, 1 db BF 963 típusú FET-tel és 1 db SO 42P típusú IC-vel működik. Az URH hangolóegységhez közvetlenül kapcsolódóan működik az FM programozó memóriaegység, amelyben 1 db SAS 6600 és 1 db SAS 6700 típusú IC és 5 db szilícium tranzisztor található.

Az URH antennabemeneti jel folyamatosan szabályozó PIN diódás korlátozó áramkörön keresztül jut a hangolt antennakörbe. A PIN diódás szabályozókört 3 db BA 379-es szilícium diódával alakították ki, de helyettesíthető a TDA 1061 típusú IC-vel is, amely ugyanezt tartalmazza egy tokban. A korlátozó áramkör a két db BC 238C típusú tranzisztorral működő AGC erősítőből kapja a szabályozófeszültséget, a hangolóegység kimenetén megjelenő kf-jel egyenirányítása után előállított vezérlőjelből.

A hangolt antennakörből egy dual-Gate MOS FET (BF 963) tranzisztorra jut a nagyfrekvenciás jel. Ez a fokozat erősíti fel a jelet a három kapacitív csatolású modulátorkörnek. A hangolóegység öt hangolt körből áll, és BB 139 típusú varikap diódákkal működik. Az FM sávok közötti normaváltást (OIRT/CCIR) öt kapcsolódióda biztosítja (BA 282 + 4x BA 243). A modulátorkörből a nagyfrekvenciás jel az oszcillátor jelével együtt az SO 42P típusú keverő IC-be jut. Ez az IC állítja elő a hangolóegység középfrekvenciás jelét.

Az URH hangolóegységhez csatlakozik a szenzoros programozó memóriaegység, amely nyolc szenzorral működik, tehát nyolc FM-adó frekvenciáját lehet előválasztással programozni. A memóriaegységben egy SAS 6700 és egy SAS 6600 típusú IC, valamint két db BC 238B, két db BC 308B és egy db BC 415 típusú szilícium tranzisztor működik.

A hangolóegységben előállított középfrekvenciás jel innen az FM kf-erősítőbe jut. A kf-erősítő első fokozata egy dual-Gate MOS FET-tel működik (BF 961). A térvezérlésű tranzisztor kapujára a kf-erősítő harmadik fokozatából érkezik vezérlőjel, egy BC 238 B típusú tranzisztor közvetítésével. A kf-egység további két erősítőfokozatában két db BF 451 típusú tranzisztor és három db keramikus szűrő működik. A három db 178 BBR 3132A típusjelű fáziskiegyenlített kera­mikus sávszűrő után egy TCA 420A típusú IC dolgozza fel a jelet - demodulálás nélkül - a térerősségjelző műszer, a nullpont kijelző műszer, az AFC fokozat és a zajzár áramkörei részére. Ennek az IC-nek a kimenetéről induktív sávszűrőn keresztül jut a kf-jel egy BC 238 B tranzisztorral működő impedanciaillesztő, majd egy differenciálerősítő fokozat után az aránydetektorra, amely a demodulálást végzi. A differenciálerősítő három db BF 199 típusú tranzisztorral működik.

A készülékben többféle automatikus áramkör is működik. Így például a már említett integrált áramkörös AFC vagy a szintén integrált áramkörös zajzárkapcsoló. Ennek működése a két FM-sáv vételekor hatásos, ha bekapcsoljuk az előlapon levő kézikapcsolóval. Rendeltetés szerint állomáskeresés közben működik, amikor egyébként a használata nélkül, az adóállomások között erős sistergés hallható. Ezt a zavarjelet nyomja el a zajzár automata áramkör, amely mindaddig leválasztja a jelet a hangfrekvenciás előerősítő bemenetéről, amíg az antennáról jövő jel el nem éri azt a szintet, ami mellett már zavarmentes a vétel. De ugyanígy addig is lezár, amíg a kiválasztott állomásra hangolás ±50 kHz-es pontossággal nincs biztosítva. Ez egyúttal azt is kiküszöböli, hogy a nagyobb mértékű félrehangolás miatt megnőjön a torzítás. Az önműködő zajzár ugyanígy hatásos a szenzoros programozó memóriaegység állomásváltásakor is.

A demodulált jelet a BC 309 és BC 239 típusú tranzisztorokkal működő kétfokozatú erősítő után a sztereó dekódolóegységbe vezetik.

Sztereó dekódolóként a Siemens cég TCA 4500A típusjelű IC-jét alkalmazták, amelynek segítségével egy PLL (fáziszárt hurkú) multiplex sztereó dekódolót valósítottak meg. Ez nagymértékben hozzájárul a sztereó hangfrekvenciás jel csekély mértékű torzításának eléréséhez.

Az AM egység érdekessége, hogy az összes nagyfrekvenciás funkciót egyetlen integrált áramkör látja el. Az antennabemenetre érkező rádiófrekvenciás jel egy passzív előhangolt körre jut, majd a modulátor után a TDA 1046 típusú IC bemenetére. Ebben az IC-ben található a helyi oszcillátor, a keverőfokozat, a kf-erősítő és a demodulátor. A TDA 1046 működését kiegészítendő hozzá kapcsolódik a CFMQ 048A típusú sávszűrő.

Az IC kimenetén megjelenő demodulált hangfrekvenciás jel egy kétfokozatú erősítőbe jut, amely két db BC 238 B típusú tranzisztorral működik. Ennek az erősítőnek a kimenetéről a feszültségkimenetekre és a fejhallgató erősítő bemenetére, a hangerőt szabályozó potenciométeren keresztül.

A rádió hangfrekvenciás előerősítője két részre bontható. A sztereó dekódoló kimenete után kapcsolt szűrőkről 2x3 tranzisztoros hangfrekvenciás erősítőre kerül a dekódolt sztereó műsorjel. Ennek kimenetére kapcsolódik a két hangfrekvenciás kimenet, valamint a fejhallgató erősítő, amely 2x4 tranzisztorral működik. A fejhallgató erősítő bemenetén helyezték el az előlapon kivezetett hangerőszabályozó, közös tengelyű forgatható potenciométert. A hangfrekvenciás előerősítő másik része az AM jelet erősítő mono (két tranzisztoros) fokozat, amelynek kimenete szintén az FM/AM választókapcsolóhoz csatlakozik. Ha tehát AM műsorjelet vezetünk a kimenetre, annak mindkét csatornájában azonos szintű és fázisú mono műsorjel jelenik meg.

Az állomáskereső skála fölött öt db piros LED­et helyeztek el. Ezek közül az első az önműködően bekapcsolódó sztereó dekódoló működését jelzi, sztereó műsorjel esetén. A további négy LED pedig az AM1, AM2, FM1 és FM2 műsorsávok bekapcsolását jelzi, a leírt sorrendben.

A megbízható, elhangolódásmentes műsorvételhez nagymértékben hozzájárul a jól stabilizált tápfeszültség. Ennek érdekében a hálózati tápegységbe két db µA 723 típusú IC-t építettek be.

Műszaki adatok

Rádiófrekvenciás adatok

Vételi sávok:

FM 1 (OIRT normás URH) 66...73 MHz
FM 2 (CCIR normás URH) 87,5...108 MHz
AM 1 (középhullám) 520...1640 kHz
AM 2 (rövidhullám) 5,9...6,3 MHz.

Vételi érzékenység:

URH-n, mono vételnél, 26 dB jel-zaj viszony, és 40 kHz löket mellett, 0,8 µV (75 ohmos antennabemenet esetén)
URH-n, sztereó vételnél, 46 dB jel-zaj viszony és 40 kHz löket mellett 25 µV (75 ohmos antennabemenet esetén)

AM sávokon (közép- és rövidhullámon)
15 µV, (6 dB
jel-zaj viszonynál)
150 µV, (26 dB jel-zaj viszonynál)

Szelektivitás FM sávon

± 300 kHz-re: 70 dB
Kf-zavar szelektivitás: 90 dB
tükörszelektivitás: 70 dB

Szelektivitás AM sávon: 48 dB (±9 kHz)

AM kf-szelektivitás: 90 dB
AM tükörszelektivitás

 - 1000 Hz-en:
60 dB
 - 6100 Hz-en: 36 dB.

AM-zavarjelelnyomás FM-sávon: 70 dB
Pilotjelelnyomás FM-sávon: 60 dB
Segédvivő elnyomás FM-sávon: 70 dB

Hangfrekvenciás átviteli adatok

Frekvenciaátvitel:

FM-sávon: 16...16000 Hz (-3 dB)
AM-sávon: 20...2700 Hz (-6 dB)

Demodulációs torzítás:

FM-sávon: (1 kHz-en, 40 kHz-es löket)
mono vételnél: 0,05%
sztereó vételnél: 0,08%

AM-sávon : 1,5%.

Áthallási csillapítás: FM-sávon, sztereó vételnél 45 dB.
 

Elérhető optimális jel-zaj viszony:

FM-sávon
mono vételnél: 76 dB
sztereó vételnél: 70 dB
AM-sávon:
50 dB.

Üzemi és általános adatok

Hálózat: 220 V, 50 Hz.
Teljesítményfelvétel: maximum 15 VA.
Feszültségkimenet: 2x0...1,5 V/5 kΩ (szabályozható szintű)
2x1500 mV/600 Ω (állandó szintű).
Fejhallgatókimenet: 2x8...20000 Ω
Méretek: 160x415x460 mm.
Tömeg: 9 kg.

Szolgáltatások

- Kétnormás rendszerű URH vétel
- Műszeres AM-FM térerősségjelző
- Középállású FM hangolásjelző
- Programozható FM memóriaegység
-
Csendeshangolás kapcsolható zajzárral
- Kapcsolható AFC áramkör
-
PLL multiplex sztereó dekódoló
-
MOS FET FM-tuner
- Kétféle hangfrekvenciás kimenet
- Szabályozható szintű fejhallgató-kimenet

További képek a rádióról a szétszedtem rovat keretében

 

Forrás: Csabai Dániel - Magnósok évkönyve 1982